Coneixem l'escala Scoville

Coneixem amb Joan Sastre l'escala Scoville que mesura els diferents graus de picant.